Thông báo lỗi bài viết

Thông tin chính xác là nền tảng cơ bản của bài viết trên Toplist.vn. Chúng tôi luôn cố gắng tìm hiểu, xếp hạng các thứ tự trong top chủ đề một cách khách quan, đầy đủ và chính xác nhất.

Tuy nhiên, lượng thông tin được cập nhật mỗi ngày ở mọi lĩnh vực của đời sống là vô cùng lớn. Một số dữ liệu theo thời gian cũng có thể bị thay đổi ít nhiều. Và mặc dù thông tin được sàng lọc kỹ càng bởi các CTV chuyên theo từng lĩnh vực cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót.

Vì vậy, BQT mở chức năng [thông báo lỗi] để tiếp nhận các thông tin phản hồi về lỗi sai, cập nhật thông tin mới bổ sung từ quý độc giả. Khi nhận được “thông báo lỗi” trên hệ thống, chúng tôi sẽ xem xét ngay và khắc phục trong vòng 24h.
Toplist.vn cảm ơn vì sự phản hồi của bạn!

Thông báo lỗi trong top list:
Top 5 Best Ways to Clean Your Dirty iPhone Speakers


Toplist Joint Stock Company
Address: 3rd floor, Viet Tower Building, No. 01 Thai Ha Street, Trung Liet Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam
Phone: +84369132468 - Tax code: 0108747679
Social network license number 370/GP-BTTTT issued by the Ministry of Information and Communications on September 9, 2019
Privacy Policy